___

_____

BUTEURS REGIONAL 2 BUTEURS DEPARTEMENTAL

1-SINAYOKO.I: 16 Buts

2-MUTOMBO: 8 Buts

3-THENET: 7 Buts

4- DERDIRI: 6 Buts

5- SINAYOKO.C: 5 Buts

6- TROBRILLANT, BAMBA, DERBAL: 3 Buts

9- ARZUMANIAN, BOUGHANMI, BENBELAID : 2 Buts

12- CAPPALLONGA, BOUZEMBOUA, BASTY: 1 But

 

 

1 - VIALLON: 3 Buts

2- ARZUMANIAN, LOCHE, AIT OUABOUCH: 2 Buts

3 - BENJAMIN, KEDADOUCHE, KAMAL, RAFIDY, BEMONGO, BOUGHANMI: 1 But